Kampanja

Slovenija je 18. aprila 2016 napovedala pričetek izvajanja kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije v Sloveniji.

18.04.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 18. aprila 2016 napovedalo pričetek izvajanja kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije v Sloveniji.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je zasnovala novo 2-letno kampanjo »Zdrava delovna mesta za vse generacije«, da bi opozorila na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v kontekstu staranja delovne sile. Kampanja je bila zasnovana na ugotovitvah pilotnega projekta »Varnejše in bolj zdravo delovno okolje za vse starosti«, ki ga je v obdobju 2013–2015 izvajala EU-OSHA na zahtevo Evropskega parlamenta.

Tema kampanje je seveda aktualna tudi z vidika Slovenije, saj so naše demografske projekcije neugodne in napovedujejo, da se bo število delovno sposobnega prebivalstva občutno zmanjšalo. Ključnega pomena je, da istočasno s podaljševanjem delovne dobe krepimo izvajanje ukrepov na področju izboljševanja delovnih pogojev, ki bodo zaposlenim dejansko omogočili daljšo poklicno kariero. Ključnega pomena za Slovenijo je, da čim prej zagotovi povezavo med politikami in ukrepi, ki se nanašajo na spodbujanje zaposlovanja starejših delavcev in tistih, ki so usmerjeni v preprečevanje tveganja na delovnem mestu in izboljšanje delovnega okolja.

Slovenija je napovedala izvajanje kampanje s 4. simpozijem o zdravem življenjskem slogu: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Ljubljana, 18.-19. april 2016), ki so ga organizirali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec v sklopu projekta 24alife ter Zdravniška zbornica Slovenije – v sodelovanju z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Nazaj
Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava