Novice in dogodki

14.12.2022

Zaključek evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22 in napoved nove kampanje

Nova kampanja bo usmerjena v ozaveščanje o pomembnosti in posledicah digitalne preobrazbe delovnega okolja za varnost in zdravje pri delu.

09.12.2022

Napo ozavešča o rakotvornih snoveh

Preprečevanje poklicnih rakov in ozaveščanje o škodljivih posledicah rakotvornih snovi sodita med prednostne naloge EU.

09.12.2022

FIOH je objavil novo metodo za ocenjevanje tveganja za poklicno izgorelost

Poklicna izgorelost se lahko zgodi vsakomur, ki se na delovnem mestu znajde v stresnih okoliščinah in nima zadostne podpore vodstva in sodelavcev.

27.10.2022

Duševno zdravje v digitalnem svetu dela

Covid-19 je opozoril na prisotnost še ene "pandemije". V Evropi se že več let slabša stanje na področju duševnega zdravja. Gre za krizo brez primere, ki je neposredno povezana z vse večjo negotovostjo in nestabilnostjo trga dela ter digitalizacijo svetovnega gospodarstva.

21.10.2022

Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

EU-OSHA ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju

21.10.2022

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022

Po vsej Evropi ta mesec poteka vrsta dogodkov, ki bodo dosegli vrh med 24. in 28. oktobrom, ko obeležujemo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022.

10.10.2022

Flash Eurobarometer – OSH Pulse: anketa o varnosti in zdravju pri delu po pandemiji

Slovenski anketiranci poročajo, da so v zadnjih 12 mesecih opazili pojav ali poslabšanje naslednjih zdravstvenih težav: splošna utrujenost (36 %), glavoboli in težave z očmi (30 %), kostno-mišične težave (28 %), stres, depresija in tesnoba (25 %), nalezljive bolezni (24 %), nezgode ali poškodbe pri delu ( 5 %), druge zdravstvene težave (34 %).

05.10.2022

Spletni seminar Azbest v delovnem okolju (20. 10. 2022)

Azbest je uvrščen v skupino 1 rakotvornih snovi, kar pomeni, da se šteje za nedvomnega povzročitelja raka pri ljudeh.

15.09.2022

EU-OSHA je izdala spletno publikacijo o prejemnikih evropskih priznanj

V njej je opisano 16 inovativnih primerov dobre prakse na področju obvladovanja in preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

14.09.2022

Poslušajte podkaste Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer!

Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi.

08.09.2022

Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom (GR Ljubljana, 13. 10. 2022)

Na seminarju se bosta predstavila letošnja prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«.

08.09.2022

EU-OSHA razpisuje tri prosta delovna mesta

Če si želite delati v zanimivem mednarodnem delovnem okolju, je EU-OSHA morda pravi delodajalec za vas.

31.08.2022

3 vprašanja, ki si jih moramo postaviti, če delamo na domu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je leta 2021 izvedlo raziskavo Delo na domu. Vidik varnosti in zdravja pri delu.

16.08.2022

Objavljeno je prosto delovno mesto izvršnega direktorja EU-OSHA

Rok za prijavo se izteče 26. 9. 2022.

20.07.2022

Ali je uzakonitev pravice do odklopa dovolj?

Eurofound navaja v svoji raziskavi, da je leta 2021 v Sloveniji vsak četrti zaposleni poročal, da so ga vsak dan izven delovnega časa kontaktirali o zadevah, povezanih z delom.

15.07.2022

Napoved predstavitve letošnjih prejemnikov nacionalnega priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22«

Center za pomoč na domu Maribor in Zavarovalnica Triglav, d. d., bosta svoje izkušnje na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, predstavila 13. oktobra 2022 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.

15.07.2022

Koliko telesne dejavnosti delavci dejansko opravijo na dan in kdaj? Kateri vzorci gibanja so povezani z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja?

Kanadska študija je ugotovila, da je tveganje za razvoj bolezni srca največje pri tistih delavcih, ki večino časa sedijo in se tekom dneva malo gibajo. To ni presenečenje. Presenetljivo pa je, da je podobna raven tveganja prisotna pri delavcih, ki ves dan opravljajo intenzivno in fizično naporno delo.

15.07.2022

Ali je za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu nujno znanje angleškega jezika?

Latvijska študija ocenjuje, da je znanje angleškega jezika zelo pomembno za strokovnjake na področju varnost in zdravja pri delu, ki delajo majhnih evropskih državah.

06.07.2022

Varovanje duševnega zdravja v digitalnem delovnem okolju

Evropski poslanci zahtevajo uvedbo preventivnih ukrepov na področju preprečevanja tehnološkega stresa v zvezi z delom ter opozarjajo, da je pravica do odklopa bistvenega pomena za dobro duševno zdravje zaposlenih.

10.06.2022

Varno in zdravo delovno okolje uvrščeno med temeljna načela in pravice na področju dela

Gre za izjemen dosežek Mednarodne organizacije dela.

01.06.2022

V okviru Mednarodne konference dela poteka razprava o vključitvi varnega in zdravega delovnega okolja med temeljna načela in pravice dela

Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da zaradi različnih vzrokov, povezanih z delom, vsako leto na svetu umre skoraj 3 milijone ljudi. Pandemija covida-19 je ponovno izpostavila izjemen pomen varnosti in zdravja pri delu.

30.05.2022

Pri delavcih, ki uživajo kanabis pred pričetkom dela ali med delom, se tveganje za poškodbe podvoji

Kanadska raziskovalka dr. Nancy Carnide navaja, da je 5,9 odstotka anketirancev odgovorilo, da so v zadnjem letu kanabis uživali pred ali med delom; 90 odstotkov jih je navajalo, da so uživali kanabis preden so odšli na delovno mesto, 66 odstotkov ga je uživalo med odmori in 57 odstotkov med delom.

03.05.2022

Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu

Danes delo na domu omogočajo številna delovna mesta in nedvomno lahko tej obliki dela priznamo številne prednosti. A - če ne posvečamo pozornosti varnosti in zdravju pri delu - lahko te prednosti kaj hitro izničimo.

22.04.2022

Brezplačni spletni seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol (18. maj 2022, 13.00 -15.15)

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je potrebno v večji meri upoštevati vprašanja spola, saj nekatere raziskave ugotavljajo, da se je v svetu uveljavil pogled na varnost in zdravje pri delu, v katerem prevladujejo moški.

21.04.2022

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru si prizadeva za dvig kulture varnosti pri novi generaciji slovenskih managerjev

Študentje Univerze v Mariboru, domači in tuji strokovnjaki so včeraj razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ob ogledu izobraževalnih in dokumentarnih filmov.

21.04.2022

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Med pandemijo covida-19 smo lahko ponovno videli, kako pomemben je močan sistem varnosti in zdravja pri delu, podprt s socialnim dialogom.

12.04.2022

Med prejemniki evropskih priznanj je tudi slovensko podjetje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je danes razglasila osem podjetij, prejemnic evropskega priznanja za uspešno preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, nadaljnjih osem pa jih bo prejelo posebno pohvalo za dosežke na tem področju.

08.04.2022

Dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

Dne 16. marca 2022 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva (EU) 2022/431 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2022 o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu.

08.04.2022

Dolgotrajno statično sedenje na delovnem mestu: vplivi na zdravje in nasveti

EU-OSHA opozarja, da veliko delovnih mest zahteva dolgotrajno statično sedenje, ki ogroža zdravje. Zavod ZAP FITCORP ponuja številne video izobraževalne vsebine.

07.04.2022

Včeraj sta bili podeljeni nacionalni priznanji Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22

Visoko nacionalno priznanje sta prejela primer dobre prakse »Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja«, ki ga je razvil Center za pomoč na domu Maribor in primer dobre prakse »Zavarujmo zdravje«, ki ga izvaja Zavarovalnica Triglav, d. d.

01.04.2022

Slavnostna podelitev nacionalnih priznanj Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22

Visoka nacionalna priznanja bodo prejele organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

16.03.2022

Natečaj za dokumentarne filme o delu

EU-OSHA že od leta 2009 podeljuje nagrade Zdravo delovno okolje za dokumentarne filme na témo človeka v spreminjajoče se svetu dela. Zaželeno je, da filmi obravnavajo vplive političnih in gospodarskih sprememb na naše delo in življenje ali z delom povezane tematike, kot so obstoječa in nova tveganja na delovnem mestu.

10.03.2022

Pravica do odklopa in delo na daljavo

Evropski parlament in Evropska komisija 15. marca 2022 (9.00-18.00) organizirata konferenco o pravici do odklopa in delu na daljavo.

03.03.2022

Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Pripravništvo ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju.

22.02.2022

Forum 2022: Okrevanje in odpornost v EU – nazaj v prihodnost?

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) organizira izmenjavo mnenj o najbolj perečih vprašanjih EU, ki bo potekala v četrtek, 3. marca 2022, od 10.00 do 17.00 CET.

21.02.2022

Pričakuje se, da bo naslednja zdravstvena kriza na področju duševnega zdravja

Evropski parlament ugotavlja, da zakonodaja in politike na področju varnosti in zdravja pri delu na ravni EU ne obravnavajo naraščajoče krize duševnega zdravja delovne sile.

14.02.2022

Raziskava ZDS o delu na domu in platformskem delu v Sloveniji

K delu od doma je treba pristopiti strukturirano in ga opredeliti kot obliko dela z enakimi standardi, kot veljajo za delovna mesta v prostorih delodajalca.

09.02.2022

Vpliv dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

Mednarodna organizacija dela in Svetovna zdravstvena organizacija sta objavili publikacijo o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu, vključno z usmeritvami za organizacijo tovrstnega dela, ki bo prispevala k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev.

01.02.2022

Delo na daljavo in kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Delo na daljavo se pogosto povezuje s slabšo ergonomsko ureditvijo delovnega mesta v domačem okolju in večjim tveganjem za razvoj za kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

27.01.2022

Odpornost na stres je ena od naših najpomembnejših kompetenc

OMRA virtualna učilnica ponuja odgovore, kako okrepiti odpornost na stres.

25.01.2022

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH

Javno posvetovanje bo potekalo do 15. aprila 2022.

19.01.2022

Ocena tveganja je potrebna tudi v primeru, ko se delo opravlja na daljavo

S sodobnimi komunikacijskimi metodami je mogoče opredeliti preventivne ukrepe za izboljšanje telesnih in duševnih vidikov dela v domačih pisarnah.

18.01.2022

Vse pogostejše delo na daljavo odpira vrsto vprašanj na področju varnosti in zdravja pri delu

Tudi druge evropske države iščejo rešitve.

17.01.2022

Nove nezavezujoče smernice na področju varnosti in zdravja pri delu

Evropska komisija pred kratkim objavila dvoje nezavezujočih smernic s področja varnosti in zdravja pri delu.

11.01.2022

Mednarodni tečaji iz varnosti in zdravja pri delu

Mednarodni center za usposabljanje tudi letos ponuja vrsto tečajev iz varnosti in zdravja pri delu.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava