Novice in dogodki

08.10.2019

Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti (Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019)

Na voljo je še nekaj prostih mest.

27.09.2019

Možnosti rabe in zlorabe sodobnih tehnologij za nadzor delavcev in delovnega okolja

Objavljene so predstavitve seminarja o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu.

24.09.2019

Podeljena so priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

Priznanja sta podelili gospa mag. Ksenija Klampfer, ministrica in gospa dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

23.08.2019

Kemijski in biološki dejavniki tveganja, ki so jim na delovnem mestu izpostavljeni policisti

Na voljo so predstavitve z druge mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v policiji«.

21.08.2019

Seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu (Cankarjev dom, 19. september 2019)

MDDSZ želi s seminarjem spodbuditi širšo razpravo o rabah in zlorabah modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja.

18.03.2019

Rezervirajte si datum!

Napoved dogodkov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih bo za širšo javnost organiziral MDDSZ.

18.03.2019

10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

Objavljen je zbornik 10. posveta Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje.

18.03.2019

Kako povečati učinkovitost inšpekcijskega nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu?

EU-OSHA je objavila članek o možnostih rabe masovnih podatkov in strojnega učenja za večjo učinkovitost inšpekcijskega nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu.

04.03.2019

25 let delovanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

EU-OSHA si že 25 let prizadeva, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje.

04.03.2019

Možne smeri razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu

EU-OSHA je objavila poročilo in gradivo, predstavljeno na delavnici o predvidevanju novih in nastajajočih tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z digitalizacijo.

04.03.2019

Prosto delovno mesto namestnika direktorja Eurofound-a

Eurofound je objavil javni izbirni postopek za delovno mesto namestnika direktorja

04.03.2019

Novi informativni letaki o rakotvornih snoveh na voljo tudi v slovenskem jeziku

Na spletni strani Dogovora o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu je objavljenih že 70 primerov dobre prakse.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava