Novice in dogodki

12.11.2018

Zaključki 10. posveta Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta je 23. in 24. oktobra 2018 potekal posvet.

12.11.2018

Dan kemijske varnosti za osnovnošolce

380 učencev Osnovne šole Toneta Čufarja, Ljubljana se je seznanilo z osnovami kemijske varnosti pri delu.

12.10.2018

Vabimo vas na 10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta bo 23. in 24. oktobra 2018 potekal posvet.

12.10.2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizira posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta bo 6. novembra 2018 potekal posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu.

12.10.2018

Dejstva o karcinogenih snoveh so prevedena tudi v slovenski jezik

Na voljo je prvih 10 informativnih letakov, nastalih v okviru pobude »Roadmap on Carcinogens«.

13.09.2018

Še vedno se lahko prijavite na Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje je podaljšala rok za prijave do ponedeljka, 1. oktobra 2018.

13.09.2018

Napovedujemo 10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta bo 23. in 24. oktobra 2018 potekal posvet.

11.07.2018

Dogovor o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu

Objavljenih je 65 praktičnih rešitev za zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu.

11.07.2018

Delati in živeti v Evropi

Eurofound je junija objavil publikacijo, v kateri povzema ključne ugotovitve svojih najnovejših raziskav o delovnih in življenjskih razmerah v Evropi.

11.07.2018

Prva mednarodna konferenca »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. in 30. maj 2018)

Objavljene so predstavitve s prve mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. in 30. maj 2018).

30.03.2018

Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

MDDSZ vabi organizacije k sodelovanju na nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

30.03.2018

Tiskovna konferenca o varnosti in zdravju pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na tiskovni konferenci napovedalo Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter predstavilo tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava