Novice in dogodki

02.11.2017

Zaključek Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2017

Na Javni tribuni o varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedalo, da se bo Slovenija pridružila skupini držav, ki vodijo kampanjo »Vision Zero«.

23.10.2017

Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji

Analiza rezultatov ESENER-2 je ponovno potrdila povezanost med obstojem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu ter kakovostjo upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

23.10.2017

Seminar »Zdrava delovna mesta v vzgoji in izobraževanju« (Ljubljana, 6. november 2017)

Cilj uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje je spodbujanje kulture varnosti med mladimi v Sloveniji.

12.10.2017

Eurofound je objavil nov tematski članek »Extending working life: What do workers want?«

Več kot polovica anketiranih slovenskih delavk ocenjuje, da ne bodo mogle delati do svojega 60. leta.

02.10.2017

Javna tribuna o varnosti in zdravju pri delu

Najnovejše poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji ponovno potrjuje, da je potrebno zmanjšati delovno obremenjenost in stres v zvezi z delom ter omogočiti lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja.

02.10.2017

Globalna kampanja Vision Zero

Vsako nezgodo, bolezen ali poškodbo na delovnem mestu je mogoče preprečiti, če pravočasno pravilno ukrepamo.

02.10.2017

Vpliv delovnega časa na raven varnosti in zdravja pri delu

Nova študija Eurofound-a opozarja države članice, da so dobro zdravje delavcev, zadovoljstvo z delovnimi pogoji in prožne ureditve, ki omogočajo usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja, najboljše izhodišče za podaljševanje upokojitvene dobe.

20.09.2017

Doc. dr. Toniju Pustovrhu v slovo

Z žalostjo sporočamo, da je umrl naš dolgoletni zunanji sodelavec dr. Toni Pustovrh, docent in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, pridruženi član Inštituta za strateške in razvojne analize ter predstojnik slovenske enote mednarodne UNESCO katedre za bioetiko.

20.09.2017

Najnovejše ocene kažejo, da EU vsako leto izgubi 476 milijard EUR zaradi stroškov poškodb pri delu in poklicnih bolezni

Visoka raven varnosti in zdravja pri delu je dobra za posameznika, podjetja in družbo kot celoto.

25.08.2017

Brezplačno usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA

MDDSZ bo 3. oktobra 2017 organiziralo v Murski Soboti brezplačno usposabljanje za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA.

24.08.2017

Brezplačno usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA

MDDSZ bo 12. septembra 2017 organiziralo v Ravnah na Koroškem brezplačno usposabljanje malih delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA.

03.08.2017

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2017

Evropski teden varnosti in zdravje pri delu predstavlja vrhunec kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije.

03.08.2017

Mednarodna konferenca »Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu«

Na voljo so predstavitve, uporabljene na mednarodni konferenci »Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu«.

25.05.2017

Mednarodna konferenca »Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu«

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja bo v petek, 16. junija 2017 potekala mednarodna konferenca »Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu«.

20.04.2017

Evalvacija EU agencij

Evropska komisija izvaja javno posvetovanje, preko katerega ocenjuje delo EUROFOUND-a, CEDEFOP-a, ETF-a in EU-OSHA.

14.04.2017

5. Sušnikovi dnevi

5. Sušnikovi dnevi bodo posvečeni staranju na delovnem mestu.

14.04.2017

Priročnik »Zdravje na delovnem mestu je stvar vseh – praktična navodila za delodajalce«

Priročnik Evropske komisije »Zdravje na delovnem mestu je stvar vseh – praktična navodila za delodajalce« je sedaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

13.04.2017

Zadnji brezplačni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«

Seminar, ki uspešno združuje zlasti teme s področja upravljanja človeških virov ter varnosti in zdravja pri delu, bo potekal 10. in 12. maja 2017 v Ljubljani.

06.04.2017

Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu

Nova študija EU-OSHA kaže, da se v nekaterih državah zmanjšuje zastopanost delavcev pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

22.03.2017

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je posvečen prizadevanjem za izboljšanje statistike na tem področju.

22.03.2017

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu

Letošnji Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu v Sloveniji obeležujemo z natečajem »Zvoki iz mojega okolja« za vse osnovne in srednje šole.

15.03.2017

Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja?

MDDSZ tudi letos organizira brezplačne seminarje »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«.

07.02.2017

Rehabilitacija in vračanje na delo po prebolelem raku

EU-OSHA je izdala publikacijo, v kateri med drugim obravnava dejavnike, potrebne za uspešno rehabilitacijo in vračanje delavcev na delo po prebolelem raku.

07.02.2017

Mednarodna konferenca »Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev«

ZRC SAZU in partnerji projekta POOSH organizirajo mednarodno konferenco »Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev« (Ljubljana, 15. februar 2017).

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava