Novice in dogodki

16.12.2016

Upravljanje starajoče se delovne sile v Evropi: izzivi v dejstvih in številkah

EU-OSHA je objavila grafični prikaz informacij o stanju na področju upravljanja starajoče se delovne sile v Evropi.

16.12.2016

Poročilo 6. evropske raziskave o delovnih pogojih

Eurofound je objavila poročilo 6. evropske raziskave o delovnih pogojih.

28.10.2016

Dogovor o ozaveščanju in izmenjavi dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu

Z delovanjem je pričela posebna spletna stran, namenjena izmenjavi dobre prakse na področju zmanjševanje izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu.

24.10.2016

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2016

Danes, 24. oktobra 2016 se v vseh državah članicah EU pričenja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2016, posvečen zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu za vse generacije.

24.10.2016

Brezplačno e-orodje OPSA

Brezplačno e-orodje OPSA omogoča izdelavo ocene tveganja za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami na delovnem mestu, vključno z naborom ukrepov.

24.10.2016

2. mednarodna konferenca za regionalno sodelovanje BalkanOSH (Bled, 10. in 11. november 2016)

Osrednja tema konference bo problematika poklicnega raka, saj po nekaterih ocenah zaradi njega vsako leto umre v EU-28 več kot 100.000 ljudi.

24.10.2016

Zaključna konferenca projekta ProZDRAV 2 (Ljubljana, 18. oktober 2016)

V okviru projekta ProZDRAV 2 so razvili nova spletna orodja za ocenjevanje tveganja OiRA ter spletno orodje za izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem mestu, ki so na voljo brezplačno.

29.09.2016

Brezplačni seminar »Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje« (Brdo pri Kranju, 17. oktober 2016)

Seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem, ki se želijo bolje seznaniti z možnostmi uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje.

29.09.2016

Javno posvetovanje o evropskem stebru socialnih pravic se zaključuje konec leta

Globalizacija, digitalna revolucija in novi poslovni modeli močneje kot kdaj koli prej vplivajo na to, kako delamo. Ali socialne politike Evropske unije in držav članic v širšem smislu ustrezajo potrebam 21. stoletja? Kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti? Pridružite se javni razpravi in povejte svoje mnenje!

20.09.2016

Brezplačni 2-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (Ljubljana, 13. in 20. oktober 2016)

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem v javnem sektorju, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki se želijo bolje seznaniti z načini za obvladovanje stresa v zvezi z delom ter drugih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, ravnanjem s starejšimi pri delu in načini spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

14.07.2016

Brezplačne delavnice »Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA«

Ocenjevanje tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Naučite se oceniti tveganja s pomočjo spletnega orodja OiRA.

13.07.2016

Iniciativa za zdrava delovna mesta

Gospodarska zbornica Slovenije vabi vsa slovenska podjetja in organizacije, da pristopijo k Iniciativi za zdrava delovna mesta.

15.06.2016

10. nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016"

Podjetja in organizacije, ki so v delovno okolje uvedla inovativne pristope k zagotavljanju varnosti in zdravja, upoštevaje staranje delovne sile, vabimo k sodelovanju v tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016«.

10.06.2016

Digitalizacija povsem spreminja delovno okolje

Današnje pisarne so povsem drugače od tistih iz osemdesetih let preteklega stoletja. Študija možganskega trusta Bruegel iz leta 2014 napoveduje, da bo v naslednjih 20 letih več kot 50 % zaposlenih v EU soočeno z izgubo zaposlitve zaradi avtomatizacije delovnega procesa.

10.06.2016

Dogovor o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti karcinogenim snovem na delovnem mestu

Ocenjuje se, da je poklicni rak najpogostejši razlog za smrti v zvezi z delom v EU. Zato je šest organizacij podpisalo Dogovor o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti karcinogenim snovem na delovnem mestu.

10.06.2016

Napoved naslednjega brezplačnega seminarja »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«

Zaradi velikega zanimanja bo ministrstvo v mesecu oktobru 2016 ponovilo seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«.

03.06.2016

Zadnji seminar "Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu" v letošnjem letu

Na voljo je še nekaj prostih mest na zadnjem brezplačnem seminarju "Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu" (Dolenjske Toplice, 8. junij 2016)

03.06.2016

MOSA – Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola

03.06.2016

Napoved brezplačnih delavnic »Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA«

OiRA je brezplačno in preprosto spletno orodje, ki omogoča mikro in majhnim delodajalcem, da na relativno preprost način ocenijo tveganje področju varnosti in zdravja pri delu v svojem podjetju.

06.05.2016

Brezplačni 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (Ljubljana, 18. maj, 25. maj in 1. junij 2016)

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem v javnem sektorju, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki se želijo bolje seznaniti z načini za obvladovanje stresa v zvezi z delom ter drugih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, ravnanjem s starejšimi pri delu in načini spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

25.04.2016

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je posvečen stresu v zvezi z delom.

18.04.2016

Slovenija je 18. aprila 2016 napovedala pričetek izvajanja kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije v Sloveniji.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 18. aprila 2016 napovedalo pričetek izvajanja kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije v Sloveniji.

13.04.2016

Prenos 4. simpozija o zdravem življenjskem slogu v živo

Vsi, ki ste se prepozno prijavili za fizično udeležbo, da bi si zagotovili sedež v dvorani, boste lahko dogodek spremljali na spletu.

05.04.2016

Nove publikacije Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Šesta evropska raziskava o delovnih pogojih (2015) opozarja na delovne pogoje, ki predstavljajo poseben izziv za starajočo se Evropo in njena prizadevanja za vzdržnost daljšega delovnega življenja.

05.04.2016

Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira brezplačen seminar "Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu" (Ljubljana, 11. maj 2016).

01.03.2016

4. simpozij o zdravem življenjskem slogu: Zdrava delovna mesta za vse generacije (Ljubljana, 18.-19. april 2016)

Prvi dan simpozija bomo v Sloveniji napovedali pričetek izvajanja evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije.

01.03.2016

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo 18. aprila 2016 napovedalo pričetek izvajanja kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije v Sloveniji.

01.03.2016

Prenovljena Napo spletna stran

Konzorcij Napo in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) sta prenovila Napo spletno stran.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava