Novice in dogodki

28.10.2015

Zadnji letošnji brezplačni seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Ljubljana, 18. november 2015), namenjen delodajalcem, kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

26.10.2015

Depresija na delovnem mestu

Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine, opozarja, da je depresija na delovnem mestu pogosto nevidna in skrita. Če želimo zmanjšati razsežnost problema, si moramo prizadevati za boljše prepoznavanje in diagnosticiranje oseb z depresivno motnjo. K temu pa lahko veliko prispevajo prav ozaveščeni delodajalci in zaposleni. Pomembno je, da pri prizadetem sodelavcu pravočasno opazimo simptome depresije in ustrezno ukrepamo.

26.10.2015

Postravmatska stresna motnja kot posledica trpinčenja na delovnem mestu

Škoda, ki jo povzročata trpinčenje in posttravmatska stresna motnja na delovnem mestu, predstavlja veliko izgubo in bremeni zdravstvene, socialne, gospodarske, izobraževalne kot tudi kazenske in sodne sisteme.

26.10.2015

Psihosocialna tveganja na delovnem mestu v Sloveniji

Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine, ugotavlja, da absentizem v Sloveniji upada in je lani dosegel najnižjo stopnjo v zadnje pol stoletja, medtem ko se je od leta 1998 za 3-krat povečal absentizem zaradi stresa in prilagoditvenih motenj, ki ju lahko v precejšnji meri pripišemo trpinčenju na delovnem mestu.

22.10.2015

Vplivi novih tehnologij na spreminjanje delovnega okolja in zaposlenih

Doc. dr. Toni Pustovrh izpostavlja, da so ustrezno spočiti, sproščeni in naspani zaposleni ključni za zagotavljanje produktivnosti in učinkovitosti ter varnosti in zdravja pri delu tudi v naraščajoče tehnološkem delovnem okolju.

19.10.2015

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2015

Danes se je pričel Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2015. V teh dneh bomo zato objavili serijo člankov o nekaterih novih izzivih na področju varnosti in zdravja pri delu, kot so zlo)raba farmakoloških učinkovin in vplivi novih tehnologij na delovno okolje in zaposlene, razsežnost problema depresije na delovnem mestu, postravmatska stresna motnja po trpinčenju na delovnem mestu in nekatere druge teme.

19.10.2015

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti

Doc. dr. Toni Pustovrh ugotavlja, da je dokaj verjetno, da dolgoročna raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti – ob odlaganju spanca, počitka in sprostitve – vodi v dolgoročno izčrpanost in povečano tveganje za različna obolenja, kar pomeni človeške in materialne stroške – tako za zaposlene kot za delodajalce.

25.09.2015

Delavnica »Pomen promocije zdravja: Z zdravjem do uspeha in zadovoljstva«

V sklopu Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti Celje bo potekala delavnica »Pomen promocije zdravja: Z zdravjem do uspeha in zadovoljstva« (Celje, 11. september 2015).

25.09.2015

Brezplačen 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem iz gospodarstva, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

24.09.2015

Brezplačna delavnica »Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA«

OiRA je brezplačno in preprosto spletno orodje, ki omogoča mikro in majhnim delodajalcem, da na relativno preprost način ocenijo tveganje področju varnosti in zdravja pri delu v svojem podjetju.

08.09.2015

Brezplačen regionalni seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Maribor, 30. september 2015), namenjen delodajalcem, kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu iz pomurske, podravske, koroške in savinjske regije.

03.08.2015

Invazivne tujerodne vrste rastlin

Gradbeni delavci, delavci v komunalnih podjetjih in vzdrževalci okolice morajo znati prepoznati invazivne tujerodne vrste rastlin, saj so nekatere izmed njih zdravju škodljive.

03.08.2015

Prosto delovno mesto

EU-OSHA je razpisala prosto delovno mesto projektnega menedžerja v Oddelku za preventivo in raziskave.

09.07.2015

Javna tribuna o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Svet za varnost in zdravje pri delu organizirata javno tribuno o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

09.07.2015

Novi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu

Med nove izzive na področju varnosti in zdravja pri delu sodi tudi (zlo)raba zdravil in drog za krepitev kognitivnih sposobnosti na delovnem mestu.

09.07.2015

Rezultati druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Rezultati druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) so na voljo tudi v obliki uporabniku prijaznega interaktivnega spletnega orodja.

08.07.2015

Seminar o mobilnih aplikacijah na področju varnosti in zdravja pri delu

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je v preteklem mesecu organizirala seminar o e-orodjih na področju varnosti in zdravja pri delu.

20.05.2015

Delavnica »Stres na delovnem mestu – lahko ga obvladamo«

Europe Direct Goriška organizira brezplačno delavnico z naslovom »Stres na delovnem mestu – lahko ga obvladamo«.

06.05.2015

3. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem slogu

Objavljeni so posnetki predavanj in zbornik prispevkov s 3. mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu.

06.05.2015

10. mednarodna konferenca "Management & Safety"

10. mednarodna konferenca "Management & Safety" (Opatija, 12.-13. junij 2015) bo posvečena problematiki upravljanja stresa in varnosti.

04.05.2015

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Ministrstvo za zdravje je izdalo Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

27.04.2015

Program »Triglav.smo« je prejel evropsko nagrado za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je razglasila prejemnike evropskih nagrad in priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015.

22.04.2015

Podelitev nacionalnih priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razglasilo prejemnike nacionalnih priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu.

17.04.2015

Podelitev nacionalnih priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razglasilo prejemnike nacionalnih priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu.

03.04.2015

Podelitev evropskih nagrad in priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015

EU-OSHA bo 27. aprila 2015 razglasila prejemnike evropskih nagrad in priznanj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu. Zanje kandidira tudi slovenski primer dobre prakse "Triglav.smo".

03.04.2015

Prvi rezultati druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

EU-OSHA je pred kratkim objavila prve rezultate druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2). Anketiranci so kot dejavnik tveganja najpogosteje navajali delo s težavnimi strankami, učenci ali pacienti, utrujajoče in boleče položaje telesa ter ponavljajoče se gibe dlani in rok.

02.04.2015

28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2015

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je letos posvečen spodbujanju kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu.

23.01.2015

Nacionalna strategija na področju varnosti in zdravja pri delu

Svet za varnost in zdravje pri delu je na današnji seji dal pobudo, da Slovenija prične s pripravo nove nacionalne strategije na področju varnosti in zdravja pri delu.

22.01.2015

Mednarodni simpozij o varnosti in zdravju pri delu

Dne 14. februarja 2015 bo v Bruslju potekal mednarodni simpozij, katerega osrednja tema bo spodbujanje zdravega delovnega okolja za trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

20.01.2015

Prosto delovno mesto

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (Bilbao, Španija) išče novega sodelavca

08.01.2015

Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Zaključeno je anketiranje v okviru druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), ki sodi med najpomembnejše raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu v EU.

08.01.2015

Mnenje EESC v zvezi s Strateškim okvirom EU na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2014-2020

Evropski ekonomsko-socialni odbor opozarja, da mora Evropska komisija poiskati sistemske rešitve za prepoznavanje in preprečevanje novih tveganj na delovnem mestu.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava