Novice in dogodki

09.12.2014

Nadaljevanje kampanje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namerava v prihodnjem letu kampanjo nadaljevati z izvajanjem delavnic za delodajalce, ki bodo potekale pod naslovom: »Celovito upravljanje človeških virov za zagotavljanje zdravega delovnega okolja«.

04.12.2014

Izvršilni odbor ETUC je sprejel resolucijo o varnosti in zdravju pri delu v EU

Bernadette Ségol, generalna sekretarka ETUC je v svoji izjavi ob sprejemu resolucije dejala: »To je škandal, da zaradi poklicnega raka v EU vsako leto umre 100.000.« Jean-Claude Junckerja, novega predsednika Evropske komisije in Marianne Thyssen, komisarko je pozvala k ukrepanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

24.11.2014

Brezplačne interaktivne spletne aplikacije, namenjene mikro in malim podjetjem za ocenjevanje tveganja

Brezplačne interaktivne spletne aplikacije OiRA bodo olajšale delodajalcem pot do ocene tveganja in jim pomagale, da bodo bolje razumeli, kaj je bistvo ocenjevanja tveganja in kakšne so njihove obveznosti.

10.11.2014

Podeljena je nagrada Zdravo delovno okolje 2014

Dokumentarni film Trgatev, katerega avtor je francoski filmski ustvarjalec Paul Lacosta, je na DOK Leipzig 2014 prejel nagrado Zdravo delovno okolje. Gre za pretresljiv prikaz sezonskih delavcev in okolja, v katerem delajo.

14.10.2014

Predstava »Napo v kraljestvu nevarnih snovi« navdušila

Po mnenju dr. Christe Sedlatschek, direktorice EU-OSHA je slovenska predstava »Napo v kraljestvu nevarnih snovi« odlično nadgradila Napo filme in Napo spletno orodje za učitelje. Dejala je, da bo EU-OSHA kot primer dobre prakse po vsej Evropi promovirala predstave, ki jih je pripravilo MDDSZ v sodelovanju z Alešem Kolarjem, dipl. dramskim igralcem.

13.10.2014

Mednarodna konferenca »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva zaposlenih«

Danes poteka na Brdu mednarodna konferenca, na kateri sodelujejo predstavniki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ter vrsta uglednih raziskovalcev in visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine.

13.10.2014

Mednarodna konferenca »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev?«

Dr. Anja Kopač Mrak je opozorila, da psihosocialna tveganja niso samo problem delavcev, ki so jim izpostavljeni, ampak so tudi problem delodajalca, celo širše – so družbeno ekonomski problem, zato jih je treba oceniti tako – kot vsa druga tveganja na delovnem mestu ter sprejeti in izvesti ukrepe za njihovo obvladovanje.

19.09.2014

Mednarodna konferenca "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev?"

Na mednarodni konferenci, ki bo 13. oktobra letos potekala na Brdu pri Kranju, bodo raziskovalci, strokovnjaki in politiki poskušali odgovoriti na vprašanje, kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev.

19.09.2014

Skupno poročilo o psihosocialnih tveganjih v Evropi

EU-OSHA in Eurofound bosta v mesecu oktobru objavili skupno poročilo o psihosocialnih tveganjih v Evropi

18.09.2014

Obisk visokih predstavnikov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter Eurofounda v Sloveniji

V času obiska direktorice Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu ter namestnice direktorja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo vrsto dogodkov.

18.09.2014

39. mednarodni sejem 112 EXPO

Med 23. in 26. septembrom 2014 bo v Beogradu potekal 39. mednarodni sejem 112 EXPO pod geslom »Preventiva na prvem mestu«.

18.09.2014

Hrup je za ušesa strup

Prihodnji mesec bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponudilo osnovnim šolam novo izobraževalno predstavo »Hrup je za ušesa strup«, katere avtor je Aleš Kolar, dipl. dramski igralec.

18.09.2014

OSHwiki

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je na XX. svetovnem kongresu varnosti in zdravja pri delu uradno predstavila prvo spletno platformo, ki uporabnikom omogoča, da ustvarjajo, sodelujejo in izmenjujejo znanje o varnosti in zdravju pri delu.

07.08.2014

EU-OSHA in Eurofound iščeta nove sodelavce

Medtem ko je EU-OSHA razpisala prosto delovno mesto projektnega menedžerja, išče Eurofound novega sodelavca v Oddelku za informiranje in komuniciranje.

07.08.2014

6. evropska raziskava o delovnih pogojih (2015)

Na podlagi sporazuma med MDDSZ in Eurofound-om se bo 6. evropska raziskava o delovnih pogojih v Sloveniji izvajala na povečanem vzorcu.

09.07.2014

Mednarodna konferenca "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev?"

Na mednarodni konferenci, ki bo 13. oktobra letos potekala na Brdu pri Kranju, bodo raziskovalci, strokovnjaki in politiki poskušali odgovoriti na vprašanje, kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev.

06.06.2014

Strateški okvir EU na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2014-2020

Evropska komisija je pred iztekom mandata vendarle predstavila Strateški okvir EU na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2014-2020. Naj spomnimo, da je predhodna strategija EU na tem področju prenehala veljati že leta 2012.

06.06.2014

Varnosti delavcev ni mogoče obravnavati kot administrativno breme

Po mnenju Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) je Strateški okvir EU na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2014-2020 objavljen prepozno, njegova vsebina pa je prešibka.

09.05.2014

Izobraževalne predstave s področja varnosti in zdravja pri delu, namenjene osnovnošolcem

V šolskem letu 2013/14 so si predstavo »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo!« ogledali učenci 56 osnovnih šol.

09.05.2014

XX. svetovni kongres varnosti in zdravja pri delu

Frankfurt bo med 24. in 27. avgustom 2014 prizorišče XX. svetovnega kongresa varnosti in zdravja pri delu.

23.04.2014

V Sloveniji se je danes pričela kampanja »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo sta na današnji tiskovni konferenci napovedala izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2014-2015: Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta.

23.04.2014

Nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014"

Podjetja in organizacije, ki so v delovno okolje uvedla inovativne pristope k obvladovanju stresa in drugih psihosocialnih tveganj v zvezi z delom, vabimo k sodelovanju v tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014«.

23.04.2014

Napo risani filmi »Ko te strese stres«

Animirani junak Napo se je pridružil evropski kampanji »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« in objavil nove filme.

22.04.2014

28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Proizvodnja in uporaba kemikalij predstavlja enega izmed največjih izzivov za varnost in zdravje pri delu v svetovnem merilu, zato je Mednarodna organizacija dela letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu posvetila varni in zdravju neškodljivi rabi kemikalij pri delu.

19.03.2014

Varnostni napotki za dela v gozdu pri odpravljanju posledic žledoloma ali vetroloma

Ker sodi sanacija gozda po žledolomu ali vetrolomu med najbolj nepredvidljiva najnevarnejša dela, je Inšpektorat RS za delo objavil varnostne napotke za varno delo v gozdu.

19.03.2014

Izobraževalna predstava o osnovah varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce

V začetku meseca marca je dramski igralec Aleš Kolar odigral že 30. predstavo "Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo!", ki osnovnošolce na nevsiljiv in zabaven na?in poučuje o osnovah varnosti in zdravja pri delu.

27.01.2014

Fizično in psihično nasilje na delovnem mestu

Eurofound ugotavlja, da puščata tako fizično kot tudi psihično nasilje na delovnem mestu resne posledice na zdravju in dobrem počutju delavcev.

22.01.2014

Nov strateški dokument EU na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2020

Evropska komisija usklajuje besedilo novega strateškega dokumenta EU na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-202, ki naj bi ga sprejela in objavila aprila letos.

14.01.2014

Prizadevanja Evropskega parlamenta za krepitev inšpekcije dela

Sprejeta je bila Resolucija Evropskega parlamenta o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava