Novice in dogodki

13.12.2013

Slovenski projekt »SOS – stres, odsotnost, stiska« v ožjem izboru za priznanje EU-OSHA

Projekt »SOS – stres, odsotnost, stiska«, ki je primer uspešnega povezovanja raziskovalne sfere ter gospodarstva, se je uvrstil v ožji izbor za priznanje, ki ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu podeljuje članom Enterprise Europe Network (EEN).

13.12.2013

EuroMiantenance 2014

Evropska federacija nacionalnih društev vzdrževalcev (EFNMS) organizira v sodelovanju s partnerskimi organizacijami konferenco in razstavo o vzdrževanju in upravljanju stvarnega premoženja z naslovom »EuroMaintenance 2014« (Helsinki, 5.-8. maj 2014).

13.12.2013

Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti

Ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol bo 17.12.2013 potekal na Brdu pri Kranju Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju z naslovom »Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti«.

13.12.2013

Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2013

Fundacija Avgusta Kuharja je 21.11.2013 podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2013.

30.10.2013

Posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizira 20. novembra 2013 posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu. Vljudno vabljeni!

08.10.2013

Brezplačni seminarji »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«

V mesecu oktobru in novembru 2013 se lahko udeležite še zadnjih brezplačnih seminarjev »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«. Vljudno vabljeni!

08.10.2013

14. Študentska arena

Ministrstvo v sodelovanju s študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo – Oddelka za tehniško varnost letos že sedmič zapored predstavlja varnost in zdravje pri delu mladim obiskovalcem Študentske arene. Vljudno vabljeni!

27.09.2013

Nova izobraževalna predstava za učence "Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo!"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru projekta, namenjenega uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, pripravilo v sodelovanju z gospodom Alešem Kolarjem, dipl. dramskim igralcem novo izobraževalno predstavo za učence.

27.09.2013

Predvajanje dokumentarnega filma »Pablova zima« z javno tribuno

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organizirata predvajanje filma »Pablova zima« španskega avtorja Chico Pereira v Kopru in Ljubljani.

27.09.2013

Še vedno nejasna usoda nove strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu

Evropska komisija in Svet ministrov naj bi do konca letošnjega leta odločila, ali bo EU sprejela novo strategijo na področju varnosti in zdravja pri delu.

27.09.2013

Razstava plakatov, ki obravnavajo teme s področja varnosti in zdravja pri delu

Evropski sindikalni inštitut ETUI organizira razstavo plakatov iz 20 evropskih držav, ki so bili natisnjeni v 20. stoletju in ki obravnavajo različne teme varnosti in zdravja pri delu.

03.09.2013

Mednarodna konferenca o spremljanju in nadzoru bolezni, povezanih z azbestom

Finski inštitut za poklicno zdravje (FIOH) organizira mednarodno konferenco o spremljanju in nadzoru bolezni, povezanih z azbestom (Espoo, 11. - 13. februar 2014).

03.09.2013

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (Uradni list RS, št. 46/13)

Uredba določa zahteve za varovanje delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki v skladu z Direktivo Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju okvirnega sporazuma o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU.

03.09.2013

Kdaj bo sprejeta nova strategija EU na področju varnosti in zdravja pri delu?

Evropska komisija bo 25. septembra 2013 predstavila prve ugotovitve v zvezi z mnenji in stališči, pridobljenimi v postopku javnega posvetovanja o okviru politike EU na področju varnosti in zdravja pri delu.

03.09.2013

Gostovanje slovenske predstave za otroke »Napo v kraljestvu nevarnih snovi« v tujini

Slovenske partnerske organizacije so v okviru Twinning projekta »MN/IB/SO/01 – Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori« organizirale v vrtcu Bubamara v Podgorici predstavo za otroke »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«, ki so jo otroci sprejeli z navdušenjem.

08.05.2013

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2012

Inšpektorat RS za delo je v letu 2012 opravil 16.582 inšpekcijskih pregledov, od tega jih je bilo 7.299 na področju varnosti in zdravja pri delu. Med ugotovljenimi kršitvami oziroma nepravilnostmi še vedno močno izstopajo tiste, ki se nanašajo na ustreznost izjave o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje delavcev za varno delo ter izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Več...

07.05.2013

Napo je sedaj na voljo tudi uporabnikom tablic iPad, prenosnih telefonov in drugih naprav, ki jih podpira operacijski sistem Android

Uporabniki si lahko ogledajo Napove dogodivščine tudi na tablicah iPad, prenosnih telefonih in drugih napravah, ki jih podpira operacijski sistem Android. Aplikacija je trenutno na voljo v naslednjih petih jezikih: italijanščini, angleščini, nemščini, francoščini in španščini. Več...

29.04.2013

Slovensko podjetje ASCOM d.o.o., Idrija je prejelo evropsko priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012 - 2013"

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pod okriljem konference "Majhna podjetja ter varnost in zdravje pri delu: izziv in priložnost" (Dublin, 29. april 2013) podelila evropske nagrade in priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012-2013". Priznanje je prejelo tudi slovensko podjetje ASCOM d.o.o., Idrija za primer dobre prakse "Zdrava hrbtenica - zdrava družba. Program obladovanja tveganj za zdravje". Več...

23.04.2013

Kaj je potrebno storiti, da bi starejšim delavcem omogočili, da bodo lahko delali dlje?

Eno izmed ključnih vprašanj strategije Evropa 2020 je, kako dvigniti stopnjo zaposlenosti starejših. S povečevanjem pritiska na nacionalne pokojninske blagajne narašča nujnost reform, ki pa ne smejo vključevati zgolj podaljševanja upokojitvene dobe, ampak tudi ukrepe na področju delovnih razmer, ki bodo zaposlenim dejansko omogočili daljšo poklicno kariero. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je v zadnjem obdobju objavila vrsto študij, ki se ukvarjajo s tem problemom. Več...

10.04.2013

Slovenska mreža zdravih šol praznuje 20 let

Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Inštitut za varovanje zdravja, praznuje v letošnjem letu 20. obletnico delovanja. Mreža, v katero je vključenih kar 324 šolskih ustanov, sodeluje tudi pri uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje.

10.04.2013

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2013

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2013 bo posvečen preprečevanju poklicnih bolezni. Po ocenah Mednarodne organizacije dela zaradi poklicnih bolezni vsak dan na svetu umre več kot 5.500 ljudi.

10.04.2013

3. panevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu bo sredi meseca maja 2013 objavila rezultate 3. panevropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu (2012), ki je obravnavala aktivno staranje in z delom povezan stres.

10.04.2013

Nezgode pri delu s smrtnim izidom, ki so se zgodile v letu 2012

Inšpektoratu RS za delo je bilo v letu 2012 prijavljenih 21 nezgod pri delu, ki so imele za posledico smrt delavca. Najpogostejši vzrok je bil padec težkega bremena z višine.

22.03.2013

Mednarodna konferenca »Work, Well-being and Wealth: Active Ageing at Work«

Finski inštitut za zdravje pri delu (FIOH) organizira mednarodno konferenco »Work, Well-being and Wealth: Active Ageing at Work« (Helsinki, 26.-28. avgust 2013), ki bo namenjena iskanju različnih možnosti za podaljšanje poklicne kariere.

22.03.2013

Twinning projekt "Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori"

28. marca 2013 se bo izteklo prvo leto izvajanja Twinning projekta »Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori«, katerega nosilec je slovenski konzorcij.

21.03.2013

Preventivna akcija »PRIPNITE SE IN DOŽIVITE«

Javna agencija RS za varnost prometa v dneh od 11. marca do 17. marca 2013 vodi in koordinira preventivno akcijo za uporabo varnostnega pasu, katere slogan je »PRIPNITE SE IN DOŽIVITE«.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava