Novice in dogodki

20.12.2012

Napo je slavil 15. obletnico uspešne igralske kariere

Slovesnost je bila v Strasbourgu. Na njej je Napo najavil, da bo v kratkem zaključil snemanje novega filma o nezgodah, povezanih z zdrsi in spotiki na delovnem mestu.

03.12.2012

Serija brezplačnih seminarjev »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«

20.11.2012

Eurofound: Poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku

Poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji, katerega avtorja sta red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela in doc. dr. Miroljub Ignjatović (FDV), obravnava podatke o delovnih razmerah ter psihičnih in zdravstvenih tveganjih v delovnem okolju v Sloveniji, ki so bili pridobljeni s 5. evropsko raziskavo o delovnih razmerah (2010) in slovenskim modulom o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu (2010).

12.11.2012

Seminar o varnosti in zdravju pri delu v vrtcih in osnovnih šolah

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo organiziralo brezplačni seminar »Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah«.

09.11.2012

Serija brezplačnih seminarjev »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu organiziralo 7. in 9.11.2012 regionalna seminarja »Partnerstvo za preprečevanje tveganj« v Kopru in Mariboru.

26.10.2012

Program dela Eurofound za leto 2013

Upravni odbor Eurofound je sprejel Program dela za leto 2013. Z vidika varnosti in zdravja pri delu so še zlasti zanimivi naslednji raziskovalni projekti: »Približevanje in razhajanje med državami članicami: izboljšanje delovnih pogojev«, »Priprave na 6. evropsko raziskavo o delovnih pogojih (2015)«, »Delovni pogoji in kronične bolezni«, »Nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu«, »Skupni projekt EU-OSHA in Eurofound na temo psihosocialnih tveganj«.

23.10.2012

Predstavitev osnov varnosti in zdravja pri delu mladim obiskovalcem Študentske arene 2012"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju s študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo - Oddelek za tehniško varnost predstavilo mladim obiskovalcem Študentske arene pravila varnega dvigovanja težkih bremen in navodila za varno in zdravju neškodljivo delo z računalniki.

22.10.2012

Slavnostna podelitev priznanj "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012"

Mag. Andrej Vizjak, minister je izročil priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012« naslednjim podjetjem: ASCOM d.o.o., Idrija, DARS d.d. ter Paloma d.d. Prej omenjena podjetja so izkazale močno vodilno vlogo in pobudo vodstva ter dejavno sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

08.05.2012

Eurofound: Video predstavitve rezultatov raziskav o življenjskih in delovnih razmerah v EU

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)je pripravila video predstavitve ključnih rezultatov svojih raziskav, ki si jih lahko ogledate na YouTube. Kratke, nekaj več kot 2 minuti dolge predstavitve raziskav vključujejo intervjuje z raziskovalci ter zanimive grafične prikaze podatkov.

23.04.2012

Napoved kampanje v Sloveniji

20.04.2012

Napoved kampanje na ravni EU in širše"

17.04.2012

Breaking the Link between Mental Health and Labour Exclusion in Europe: Towards an EU-Wide Action Plan (Bruselj, Belgija, 16. maj 2012)

17.04.2012

Occupational Safety in Transport Conference (Gold Coast, Queensland, Australia, 20. - 21. september 2012)

17.04.2012

Third International Conference on Violence in the Health Sector (Vancuver, Canada, 22.-26.10.2012)

17.04.2012

6th Working on Safety Conference (Sopot, Poljska, 11.-14. 9. 2012)

13.04.2012

Evropska kampanja 2012 – 2013

Evropska kampanja »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«, ki se je pričela 18. aprila 2012 in se bo nadaljevala do novembra 2013, si prizadeva opozoriti na pomen sodelovanja delodajalcev in delavcev pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

11.04.2012

Predstavitev poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji (Cankarjev dom, 26. september 2012)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve organizira v sodelovanju z Eurofound predstavitev poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji, ki bo potekala v sredo, 26. septembra 2012, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

08.04.2012

Brezplačna predstava za otroke »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavlja brezplačno predstavo za otroke »Napo v kraljestvu nevarnih snovi« pod okriljem projekta »Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje« ter nadaljevanja izvajanja aktivnosti »Nacionalnega programa za kemijsko varnost«.

03.04.2012

Nezgode pri delu v prvem tromesečju 2012

V prvem tromesečju 2012 je bilo prijavljenih 2.096 nezgod pri delu.

22.03.2012

Panevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu (2012)

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je objavila rezultate druge "Panevropske javnomnenjske raziskavi o varnosti in zdravju pri delu", v katero je bilo vključenih 36 evropskih držav, med katerimi je bila tudi Slovenija.

14.03.2012

5. evropska raziskava o delovnih razmerah (2010)

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je v preteklem letu izvedla peto evropsko raziskava o delovnih pogojih, v okviru katere je bilo anketiranih okoli 44.000 zaposlenih iz držav članic EU-27, Albanije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Norveške, Turčije in Kosova.

11.01.2012

Prosto delovno mesto na Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

Rok za prijavo 29. 2. 2012 do 23.00 (CET).

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava