Novice in dogodki

10.12.2008

Objava prostega delovnega mesta

Več informacij na spletni strani: http://osha.europa.eu/en/about/jobs/job_vacancy.2008-12-08 Rok za oddajo je 18. 01. 2009 do 23.00 CET.

20.11.2008

Mednarodna konferenca "Uspešni delajo varno in zdravo"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v petek, 7. novembra 2008 v kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo mednarodno konferenco »Uspešni delajo varno in zdravo«, na kateri si je vrsta tujih in domačih strokovnjakov prizadevala spodbuditi celovito razpravo o problematiki zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter osvetliti tako stroške kot tudi koristi vseh vpletenih – t.j. delavca kot posameznika, podjetja in družbe kot celote.

20.08.2008

Razpis za prosto delovno mesto

Obvestilo o prostem delovnem mestu in obrazci za prijavo so na voljo na spletnem naslovu: http://osha.europa.eu/en/about/jobs/job_vacancy_2008-08-11 Rok za prijavo je 12. 9. 2008 do 23:00 CET.

20.08.2008

Eurofound izdal peti letni pregled "Annual review of working conditions in the EU 2007-2008"

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je 15. julija 2008 izdala peti letni pregled "Annual review of working conditions in the EU 2007-2008". Ohranjanje in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest je ključna prioriteta EU. Eurofound v tej publikaciji predstavlja novo evropsko zakonodajo na področju delovnih razmer, stališča Evropske komisije in evropskih socialnih partnerjev do novih zakonodajnih predlogov, navaja ključne poudarke sprejetih strategij, povzema najpomembnejše statistične podatke in opozarja na izzive ter trende. Navkljub nekoliko zavajajočemu naslovu pregled obravnava obdobje od januarja do decembra 2007.

30.07.2008

Objavljeno je končno poročilo o 4. mednarodni konferenci o alkoholu in zmanjševanju posledic alkohola

30.07.2008

Evropska komisija je začela javni dialog o nanotehnologijah

30.07.2008

Razpis za prosto delovno mesto

Obvestilo o prostem delovnem mestu in obrazci za prijavo so na voljo na spletnem naslovu: http://osha.europa.eu/en/about/jobs/job_vacancy.2008-07-21 Rok za prijavo je 31. 8. 2008 do 23:00 CET.

22.07.2008

Razpis za prosto delovno mesto pomočnika direktorja

Na spletni strani Agencije za varnost in zdravje pri delu je objavljeno prosto delovno mesto osebnega pomočnika direktorja/vodje enote (AST3). Pogodba bo sklenjena za 3 leta z možnostjo obnovitve pogodbe. Podrobnejši opis delovnega mesta in obrazec za prijavo najdete na naslovu Agencije. Prijave so možne izključno samo v elektonski obliki, zadnji rok za prijavo je 31. 8. 2008 do 23:00.

12.06.2008

Razpis za prosto delovno mesto

Opis delovnega mesta Obrazec za prijavo

02.06.2008

V Financah je objavljen članek Pod lepo obleko družbene odgovornosti se lahko skriva umazano spodnje perilo

19.05.2008

Razpis za prosto delovno mesto

06.05.2008

Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa

Ministrstvo za promet je izdalo brošuro "Zakon omejuje, da varuje".

06.05.2008

Študija "The role of social dialogue in improving working conditions" Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je objavila študijo "The role of social dialogue in improving working conditions", ki obravnava povezavo med socialnim dialogom in delovnimi razmerami.

06.05.2008

EU-OSHA objavlja razpis za prosto delovno mesto

Več informacij: - razpis - obrazec za prijavo

25.04.2008

Članek o testiranju zaposlenih glede uporabe nedovoljenih drog na delovnem mestu, objavljen v "The Financial Times"

Povzetek članka je dostopen na naslovu: http://www.ft.com/cms/s/0/aafe58e2-ff3d-11dc-b556-000077b07658.html?nclick_check=1

24.04.2008

Začetek evropske kampanje

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava