MDDSZ Varnost v gradbeništvu

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Domov arrow Odri, lestve

Odri, lestve Natisni

Zidarski odri

Zidarski odri morajo biti ustrezno načrtovani, postavljeni in vzdrževani, da se ne zrušijo ali nehoteno premaknejo.

Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in uporabljani tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajočim predmetom.

 

Zidarske odre mora pregledati vodja posameznih del:

 • preden se začnejo uporabljati,
 • kasneje v rednih presledkih,
 • po katerikoli modifikaciji, po daljšem času neuporabe, po izpostavljenosti slabemu vremenu ali potresom ali katerikoli drugi okoliščini, ki bi lahko vplivala na stabilnost in trdnost odra.

Premični zidarski odri morajo biti zavarovani pred nehotenimi premiki.

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po načrtih, ki vsebujejo:

 • velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
 • sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
 • način pritrditve odra na objekt oziroma tla,
 • največjo dovoljeno obremenitev,
 • vrste materiala in njegovo kvaliteto,
 • statični izračun nosilnih elementov ter
 • navodilo za montažo in demontažo.
odri-lestve.jpg

Lestve

Lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrževane.
Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne.
Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti.

Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v odprtine v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°.

Z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben večji upor delavca, ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev.

Prosto spuščanje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug način tako, da je preprečeno širjenje prahu.

 

Dobrodošli

Namen spletne strani je tako delodajalcem kot delavcem, ki delajo na področju gradbeništva, približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

 

Ocena tveganja

Predstavitev postopka za enostavno ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

 

Dobro je vedeti

Najpogostejše nevarnosti in tveganja pri delu na gradbiščih.