Uvod

Dejavnost hotelirstva in gostinstva zajema hotele, bare, gostilne, restavracije, pripravo in dostavo hrane, restavracije za hitro prehrano, kavarne in bistroje. Prispevek te dejavnosti k ustvarjanju novih delovnih mest v storitvenem sektorju je velik, v številnih državah članicah EU pa predstavlja tudi pomemben delež v celotnem gospodarstvu. V tej rastoči dejavnosti je v Evropski uniji trenutno zaposlenih več kot 7,8 milijona ljudi.