Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
improving working conditions and making work sustainable throughout the life course
izboljševanje delovnih pogojev in zagotavljanje trajnostne zaposlitve skozi celotno življenje
 
working conditions
delovni pogoji (pojem delovni pogoji zajema tiste vsebine, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih)
 
working conditions
delovne razmere (pojem delovne razmere je širši od pojma delovni pogoji, saj poleg vsebin, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, zajema še varnost in zdravje pri delu, odnose med zaposlenimi itd.)
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava