Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
visitors
obiskovalci, gostje
 
When carrying out risk assessment, always consider the potential presence at the workplace of employees from other businesses (e.g. cleaners, private security guards, maintenance workers) or other outsiders (e.g. clients, visitors, passers-by).
Ko pripravljate oceno tveganja, vedno upoštevajte, da so na delovnem mestu morda prisotni tudi zaposleni iz drugih podjetij (npr. čistilci, zasebni varnostniki, vzdrževalci) ali osebe, ki niso zaposlene v podjetju (npr. stranke, obiskovalci, mimoidoči).
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava