Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
physical violence
fizično nasilje
 
to consider the issue of violence
obravnavati vprašanje nasilja
 
victim of violence
žrtev nasilja
 
violence at work
nasilje pri delu
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava