Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
sindikalni zaupnik
 
shop floor trade union representative
sindikalni zaupnik proizvodnih delavcev, sindikalni zaupnik delavcev v proizvodnji, sindikalni zaupnik na ravni podjetja
 
shop steward
sindikalni zaupnik
 
trade union
sindikat
 
trade union representative
sindikalni zaupnik, predstavnik sindikata
 
workers' representative
predstavnik delavcev
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava