Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
may cause harm to the unborn child
lahko škoduje nerojenemu otroku
 
may impair fertility
lahko škoduje plodnosti
 
toxic for reproduction
teratogeno, strupeno za razmnoževanje
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava