Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
assessment of risk
ocenjevanje tveganja
 
risk assessment
ocena tveganja
 
to carry out risk assessment
izdelati oceno tveganja
 
to conduct risk assessment
izdelati oceno tveganja
 
to identify the hazards
opredeliti nevarnosti
 
to look for the hazards
opredeliti nevarnosti
 
to monitor and review the actions
spremljati in preverjati učinkovitost izvedenih ukrepov
 
to record the assessment
evidentirati oceno tveganja
 
to review the assessment
posodabljati oceno tveganja
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava