Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Employers must take any measures needed to prevent occupational risks.
Delodajalci morajo izvesti ukrepe, potrebne za zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz dela.
 
occupational risks
tveganja, ki izhajajo iz dela
 
risk
tveganje
 
risk mapping
kartiranje tveganja
 
to eliminate or control the risks
odpraviti ali nadzorovati tveganja
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava