Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Employees are exposed to repetitive hand or arm movements.
Delavci opravljajo delo, pri katerem gre za ponavljajoče se gibe rok.
 
repetitive hand or arm movements
ponavljajoči se gibi rok
 
repetitive strain injuries
poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava