Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
collective measures
kolektivni varnostni ukrepi
 
control measures
kontrolni ukrepi
 
corrective measures
korektivni ukrepi
 
individual measures
individualni varnostni ukrepi, posamezni varnostni ukrepi
 
measures
ukrepi
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava