Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
board of managers
upravni odbor
 
business heads
vodilni delavci
 
employers
delodajalci
 
general manager
generalni direktor
 
line manager
vodja proizvodnje
 
manager
upravnik, upravitelj, vodja, oskrbnik, gospodar; direktor, poslovodja
 
managers
vodilni delavci
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava