Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Has the need for manual handling been eliminated?
Ali je ročno premeščanje bremen odpravljeno?
 
instructed and trained in how to lift safely
seznanjeni in usposobljeni za varno dvigovanje bremen
 
lifting, holding, putting down, pushing, pulling, carrying or moving of load
dvigovanje, držanje, odlaganje, potiskanje, vlečenje, prenašanje ali premikanje bremena
 
load
tovor, breme
 
manual handling
ročno premeščanje bremen
 
The load is evenly distributed and properly secured.
Tovor je enakomerno razmeščen in ustrezno pritrjen.
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava