Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
environmental exposure controls
omejevanje izposatvljenosti okolja
 
environmental monitoring
okoljski monitoring
 
environmental pollution
onesnaženje okolja
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava