Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
exposure action value
opozorilna vrednost izpostavljenosti (v primeru, da gre za vibracije)
mejna vrednost
 
exposure limit value
mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (v primeru, da gre za vibracije)
opozorilna mejna vrednost
 
occupational limit value
mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (v primeru, da gre za kemikalije)
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava