Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
disaster cleanup operation
sanacija posledic nesreče
 
disaster management
ravnanje v primeru naravnih nesreč
 
disaster relief operations
reševanje ob nesrečah
 
natural disaster
naravna nesreča, katastrofa, elementarna nesreča
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava