Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
chemical hazard related to chemical properties
kemična nevarnost, povezana s kemičnimi lastnostmi
 
chemical hazard related to physical properties
kemična nevarnost, povezana s fizikalnimi lastnostmi
 
chemical industry
kemijska industrija
kemična industrija
 
chemical reaction
kemijska reakcija
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava