Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
asbestos
azbest
 
asbestos fibres can have serious health effects if inhaled
vdihavanje azbestnih vlaken povzroča hude okvare zdravja
 
exposure to asbestos
izpostavljenost azbestu
 
health effects of exposure to asbestos
negativni učinki na zdravje zaradi izpostavljenosti azbestu
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava