Glosar

V zgornje polje vpišite iskano besedo v angleškem jeziku ali jo izberite iz abecednega kazala. Za iskanje po slovenskih besedah vpišite prve tri črke iskane besede.
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
allowance (for night work, for overtime, for Sunday work, for work on statutory holidays and free days, for special working conditions, for years of service)
dodatek (za nočno delo, za nadurno delo / za delo preko polnega delovnega časa, za nedeljsko delo, za delo ob praznikih in na dela proste dneve po zakonu, za posebne pogoje dela, za delovno dobo)
 
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava