Uvod

Varnost in zdravje pri delu v frizerski dejavnosti

Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu postaja v zadnjih letih vse bolj kompleksna. Ker je 90 % vseh podjetij v frizerski dejavnosti zelo majhnih, delodajalci pogosto nimajo časa, da bi sledili zakonodaji, primanjkuje pa jim tudi sredstev za ta namen. Izvajanje zakonodaje na ravni podjetja v tej dejavnosti je velik problem.

 

Na evropski ravni je varnost delavcev zajeta v okvirni direktivi 89/391/EGS, ki delodajalcem  nalaga, da morajo izvesti oceno tveganja. Okvirna direktiva poleg tega določa, da morajo delodajalci zagotoviti varnost in zdravje pri delu za vse zaposlene.