MDDSZ Varnost v frizerskih salonih

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Uvod Natisni

Varnost in zdravje pri delu v frizerski dejavnosti

Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu postaja v zadnjih letih vse bolj kompleksna. Ker je 90 % vseh podjetij v frizerski dejavnosti zelo majhnih, delodajalci pogosto nimajo časa, da bi sledili zakonodaji, primanjkuje pa jim tudi sredstev za ta namen. Izvajanje zakonodaje na ravni podjetja v tej dejavnosti je velik problem.

 

Na evropski ravni je varnost delavcev zajeta v okvirni direktivi 89/391/EGS, ki delodajalcem nalaga, da morajo izvesti oceno tveganja. Okvirna direktiva poleg tega določa, da morajo delodajalci zagotoviti varnost in zdravje pri delu za vse zaposlene.

 

Dobrodošli

Namen spletne strani je tako delodajalcem kot delavcem v dejavnosti približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

 

Pogosta tveganja

Najpomembnejša tveganja povezana z delom v dejavnosti in njihovo preprečevanje.

 

Ocena tveganja

Predstavitev postopka, s katerim ovrednotimo tveganje za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu.

Anketa

Ali ste seznanjeni z vsemi pravili za varno delo?