Galerija 

Varnost in zdravje pri delu

Področje varnosti in zdravja na delovnem mestu je lahko pravi izziv za delavce na področju čiščenja. Pogosto ti delavci delajo sami, na različnih lokacijah in na delovnih mestih, ki niso pod nadzorom delodajalca.

Ker je vsako delovno mesto drugačno, se delavci in delodajalci na področju čiščenja vedno znova soočajo z različnimi problemi v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

To spletno mesto smo pripravili, da bi delodajalce in delavce opozorili na njihovo obveznost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu  ter ponudili informacije in vire za osvežitev znanja o najpogostejših nevarnostih in tveganjih, zakonodaji ter preventivi na področju čiščenja stavb.

Obveznosti delodajalcev

Delodajalci nosijo glavni del odgovornosti za zdravje in varnost na delovnem mestu. V okviru zdravega razuma, zakondaje in korektnega odnosa do zaposlenih morajo zagotoviti, da je delovno mesto varno in neškodljivo za zdravje delavca. To pomeni:
  • opravljati redne preglede delovnega mesta in odpravljati morebitna tveganja
  • zagotavljati zaposlenim informacije, navodila in usposabljanje za varno opravljanje dela
  • vzdrževati neposredne stike z delavci in odgovornimi osebami za varnost in zdravje pri delu
  • zagotoviti ustrezno oceno tveganja na delovnih mestih, na podlagi katerega delodajalec sprejme ukrepe za zagotovitev varnega in zdravju neškodljivega dela. 
Obveznosti delavcev

Dolžnost delavcev je, da skrbijo za svoje zdravje ter za zdravje in varnost drugih. To pomeni, da:
  • upoštevajo navodila za varnost, ki jih pripravi delodajalec ali lastnik stavbe
  • sodelujejo z delodajalcem in drugimi osebami, ki lahko poskrbijo za višjo raven varnosti delovnega mesta
  • nikoli ne spreminjajo varoval in varnostnih mehanizmov opreme ter da opremo uporabljajo samo za predvidene namene
  • takoj prijavijo vsakršne poškodbe ali nevarne pojave