MEDNARODNI SEMINAR O VAROVANJU ZAPOSLENIH V BOLNIŠNICAH PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI RAKOTVORNIM SNOVEM PRI DELU

For English version, click here.

3. september 2021, 9.00–13.45 CET

Rak je v Evropi glavni vzrok z delom povezanih smrti.  

Po ocenah Mednarodne organizacije dela ter nizozemskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje vsako leto v Evropski uniji na novo zboli za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti več kot 120.000 ljudi. Več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov vsako leto umre.  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 3. septembra 2021 organiziralo mednarodni spletni seminar o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu. Seminar je del programa slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens).  

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), zdravstvene ustanove in strokovnjaki iz Belgije, Italije, Madžarske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovenije in Španije so predstavili najnovejše raziskave in primere dobre prakse na področju  varovanja zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu. 

 

 

 

Dnevni red 

  

Moderatorka: 

doc. dr. Alenka ŠKERJANC, spec. MDPŠ,
predsednica sekcije za medicino dela pri Evropskem združenju zdravnikov specialistov (UEMS) 

Shape9.00–9.05 

Uvod v seminar 

Shape9.05–9.10  

 

Pozdravni govor 

Janez CIGLER KRALJ, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Govor  

Shape9.10–9.25 

Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu  

dr. Christa SEDLATSCHEK, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu  

Povzetek  

Shape9.25–9.40  

 

EU-OSHA pogled na rakotvorne snovi in rake, povezane z delom 

dr. Elke SCHNEIDER, višja projektna menedžerka 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

Povzetek  

Shape9.40–9.55

Tveganje za raka med kohorto slovenskih medicinskih sester 

izr. prof. dr. Metoda DODIČ FIKFAK, dr. med., spec. MDPŠ, predstojnica  

UKC Ljubljana – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa  

Povzetek     Predstavitev       

Shape9.55–10.10 

Razprava 

Shape10.10–10.20 

Aktivni odmor z vajami za dobro počutje 

Športna unija Slovenije  

Shape10.20–10.35 

Rakotvorne snovi, ki se uporabljajo v bolnišnicah: slovenske izkušnje 

izr. prof. dr. Alenka FRANKO, dr. med., spec. MDPŠ  

UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa  

Povzetek     Predstavitev       

Shape10.35-10.50 

Formaldehid kot poklicni rakotvorni dejavnik pri zdravstvenih delavcih v Španiji 

prof. dr. Begoña MARTINEZ–JARRETA, dr. med., spec. MD 

Univerza v Zaragozi in Znanstvenoraziskovalni inštitut za zdravje v Aragoniji (IIS-Aragón), Zaragoza (Španija) 

Povzetek  

Shape10.50–11.05 

Rakotvorne snovi, ki se uporabljajo v bolnišnicah: poljske izkušnje 

prof. dr. Marta WISZNIEVSKA, dr. med. 

Inštitut za medicino dela, Łódź (Poljska) 

Povzetek  

Shape11.05–11.20  

 

 

Rakotvorne snovi, ki se uporabljajo v bolnišnicah: portugalske izkušnje 

dr. Jorge BARROSO DIAS, dr. med. 

Portugalsko združenje za medicino dela SPMT, Lizbona (Portugalska) 

Povzetek  

Shape11.20–11.35 

 

 

Pogled inšpektorata za delo na rabo rakotvornih snovi v bolnišnicah 

dr. Yogindra SAMANT, dr. med., glavni svetovalec 

Inšpektorat za delo (Norveška) 

Povzetek 

Shape11.35–11.55 

 

Razprava  

Shape11.55–12.05  

 

Aktivni odmor – vaje za dobro počutje 

Športna unija Slovenije 

Shape12.05–12.20  

 

 

Nenamerna izpostavljenost citostatskim zdravilom v zdravstvu 

prof. dr. Lode GODDERIS, izvršni direktor 

Groep IDEWE (Belgija) 

Povzetek 

Shape12.20–12.35 

 

 

Biomarkerji kronoditrukcije pri zdravstvenih delavcih, ki delajo v izmenah 

prof. dr. Caterina LEDDA, višja raziskovalka 

Oddelek za klinično in eksperimentalno medicino Univerze v Katanji (Italija) 

Povzetek 

Shape12.35–12.50  

 

 

Delovna sposobnost zdravstvenega osebja po prebolelem raku dojke  

prof. dr. Venerando RAPISARDA, dr. med., spec. MD 

Oddelek za klinično in eksperimentalno medicino Univerze v Katanji (Italija) 

Povzetek 

Shape12.50–13.05  

 

 

Etilenoksid: izziv za bolnišnice 

dr. Ferenc KUDÁSZ, dr. med., spec. MD 

Nacionalni center za javno zdravje (Madžarska) 

Povzetek 

Shape13.05–13.25 

 

Razprava 

Shape13.25–13.35 

 

Pogled socialnih partnerjev na varovanje zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu 

dr. Tony MUSU, višji raziskovalec 

Evropski Sindikalni inštitut 

Rebekah SMITH, namestnica direktorja  

BusinessEurope 

Shape13.35–13.45 

 

Zaključki  

dr. Alenka FORTE, dr. med., spec., državna sekretarka  

Ministrstvo za zdravje (Slovenija) 

Govor 

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava